Professionella mallar för ditt företagande

Med hjälp av färdiga mallar som är enkla att hantera sparar du mycket tid och pengar i din verksamhet.

Mallar, kontrakt mall

Kontrakt mallar

Ett kontrakt är ett skriftligt avtal som är juridiskt bindande och visar att en överenskommelse har träffats mellan två parter (eller fler). Enligt svensk lag är även ett muntligt avtal oftast bindande, men för att kunna bevisa att ett avtal verkligen slutits och vad som avtalats är det viktigt att skriva ett kontrakt...

Läs mer om och köp mallar för kontrakt »

Mallar, avtal mall

Avtal mallar

Du ingår dagligen avtal, förmodligen utan att ens tänka på det. När du köper lunch ingår du ett avtal liksom när du handlar nytt kakel till badrummet. Enligt lag ingås ett avtal genom att en accept görs på ett lämnat anbud och omfattar alltid minst två parter...

Läs mer om och köp mallar för avtal »

Mallar, upphandling mall

Upphandling mallar

Inom den offentliga sektorn är man skyldiga, enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) att utföra en upphandling när det kommer till exempelvis inköp av varor och tjänster. Syftet med detta är först och främst att effektivisera användandet av offentliga medel men också att alla som är intresserade av att göra affärer med den offentliga sektorn ska få möjlighet att presentera vad man har att erbjuda och till vilket pris...

Läs mer om och köp mallar för upphandling »

Mallar, fullmakt mall

Fullmakt mallar

Genom en fullmakt ger man någon rätten att företräda en annan part. Fullmaktstagaren/ombudet har samma rättigheter som fullmaktsgivaren/huvudmannen och begränsas ofta att gälla inom ett visst område, ett visst ärende eller under en viss tid. Det kallas då för en enkel fullmakt. Fullmakter som ej är tidsbegränsade är giltiga fram till dess att den återkallas. Generalfullmakten däremot, är en fullmakt helt utan inskränkningar. Här har ombudet precis samma befogenheter som huvudmannen har...

Läs mer om och köp mallar för fullmakt »

Mallar, utvecklingssamtal mall

Utvecklingssamtal mallar

Utvecklingssamtalet hålls mellan chef och medarbetare och bör förekomma minst en gång per år, men gärna oftare än så. Dess syfte är att främja en god utveckling hos såväl medarbetare som chefer och inte minst att utveckla företagets prestationsförmåga. För att få ut så mycket som möjligt av samtalet så gäller det att vara väl förbered, både som chef och som medarbetare. Som chef bör du i god tid tillhandahålla ett underlag för samtalet så att medarbetaren får möjlighet att förbereda sig inför utvecklingssamtalet...

Läs mer om och köp mallar för utvecklingssamtal »

Mallar, hyresavtal mall

Hyresavtal mallar

Genom ett hyresavtal upplåter man rätten att nyttja ett hus, en del av ett hus eller lösören till annan part. Ett hyresavtal kan således upprättas för såväl fast som för lös egendom, dock inte för exempelvis rätten att bruka annans jord. Då är det istället en fråga om arrende...

Läs mer om och köp mallar för hyresavtal »